Leven & Zorg

Telefoon: 020 820 8230
Fax: 020 669 1431

Leven en Zorg is een interculturele organisatie in Amsterdam. Aanbod:


- Wet langdurige zorg (Wlz): ambulante begeleiding, nachtzorg, verpleging, persoonlijke verzorging.

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): begeleiding thuis, hulp bij het huishouden, ondersteuning mantelzorgers.

- GGZ: behandeling van angststoornissen, ADHD, depressie, autisme, geheugenproblemen.

- Kind- en Jeugd GGZ: onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen die moeite hebben thuis en/of op school te functioneren. De afdeling Kind- en Jeugd GGZ bestaat uit een GZ-psycholoog, psychologen, orthopedagogen en een kinderpsychiater.

Locaties

Derkinderenstraat 24, 1062 DB Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend