Vereniging Soso Lobi

Telefoon: 06 2715 8949
Postadres: POSTBUS 3292, 1001 AB Amsterdam

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk, sociaal en emotioneel welzijn van mensen (in het bijzonder vrouwen) van (speciaal, maar niet uitsluitend) Surinaamse afkomst in Nederland.

Huidige locatie: Onbekend