Stichting Strategisch Amsterdams Beraad van Antillianen en Arubanen (SABANA)

Telefoon: 06 3090 7612
Postadres: POSTBUS 92010, 1090 AA Amsterdam

Stichting SABANA, Beraad van Caribische Nederlanders, werkt aan het welbevinden van alle Antillianen en Arubanen woonachtig in Amsterdam.
Om dit te bereiken, stimuleert SABANA de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap om een actieve rol te spelen én te participeren in alle facetten van de Amsterdamse samenleving.
Huidige locatie: Onbekend