Sociale Kaart Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)

In Amsterdam wordt hard gewerkt om Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV), soms ook wel meisjesbesnijdenis genoemd, te voorkomen en bestrijden. Hiervoor werken verschillende instanties en organisaties samen.

 

Sociale Kaart

 

Activiteiten ter preventie van meisjesbesnijdenis:

Voorlichtingsbijeenkomsten, met en door vertegenwoordigers uit de betrokken etnische groepen, gericht op deze groepen.

Verbetering van het proces van vroegsignalering, melding en afhandeling.

Individuele voorlichting en vroegsignalering van bedreigende situaties door de jeugdgezondheidszorg (SAG en GGD Amsterdam).

Huidige locatie: Onbekend