Vergezel.nl, gezelschap en activiteiten voor ouderen

Vergezel biedt gezelschap en activiteiten voor ouderen. Doel is een steun en toeverlaat te zijn voor ouderen, familie en mantelzorgers.

Individuele begeleiding van dementerende ouderen.

Eventueel kan een klein groepje ouderen worden begeleid.

Begeleiding in de laatste levensfase.

Respijtzorg.

Contactpersoon: Karin Wagenaar.

 

Huidige locatie: Onbekend