Rappórt Bewindvoering en Inkomensbeheer Amsterdam

Postadres: Hillegomstraat 12 - 14, 1058 LS Amsterdam

Rappórt biedt hulp aan iedereen die (tijdelijk) niet in staat is om hun financiële belang te behartigen. Bijvoorbeeld:

- mensen die begeleid zelfstandig wonen

- mensen een licht verstandelijke beperking die in een AWBZ-voorziening wonen


In Amsterdam zijn er zo'n 10-12 bewindvoerders.

Aanmelding
Via de hulpverlener van de betrokken instelling.

Huidige locatie: Onbekend