CAK

Telefoon: 0800 1925 (Wmo)
0800 0087 (Wlz, Wmo beschermd wonen)
Website: www.hetcak.nl
Postadres: Antwoordnummer 1608, 2509 VB Den haag

Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voeren het CAK vijf wettelijke taken uit:
 

- Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).

- Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de gemeenten.

- Verrichten van betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).

- Legaliseren van verklaringen voor het meenemen van medicijnen naar het buitenland (Schengenverklaringen).

- Regelingen voor klanten die anders buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen: de regeling wanbetalers, de regeling onverzekerden, de regeling gemoedsbezwaarden, de regeling onverzekerbare vreemdelingen en de buitenlandregeling (verdragsgerechtigden).

Huidige locatie: Onbekend