Stichting Steunfonds bja cow

Postadres: Orionstraat 205, 1622 BR Hoorn

Het Stichting Steunfonds Buurt- en Jongerenwerk Amsterdam-Centrum-Oud West (BJA-COW) heeft als doel projecten te stimuleren die een positieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn in Amsterdam.

Voor wie een goed idee heeft, maar te weinig geld om te kunnen starten: twee maal per jaar kent de stichting een financiële bijdrage toe aan de projecten die voldoen aan de doelstellingen van de stichting.

Huidige locatie: Onbekend