Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP)

De stichting BMP heeft tot doel de deelname van mensen aan maatschappelijke processen te bevorderen.
De meeste projecten van BMP passen binnen een drietal actuele maatschappelijke thema’s:

Migratie en de positie van migranten en vluchtelingen.

Vergrijzing van de samenleving en de positie van ouderen.

Mensenrechten.

Locaties

Willem de Zwijgerlaan 350 B/2, 1055 RD Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend