Stichting Het R.C. Maagdenhuis, fonds voor sociaal-maatschappelijke initiatieven

Telefoon: 020 624 3903
Fax: 020 638 2814

Het Maagdenhuis (vroeger katholiek meisjesweeshuis) is tegenwoordig een fonds, dat sociaal-maatschappelijke initiatieven steunt met een financiële bijdrage, advies en/of bestuurlijke ondersteuning.

Het Maagdenhuis richt zich vooral op de jeugd en ouderen, met een bijzondere aandacht voor allochtonen en zwerfjongeren.
Aanwijzingen voor het indienen van een verzoek tot ondersteuning zijn op de website te vinden.

Locaties

Herengracht 220, 1016 BT Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend