SWAZOOM

Telefoon: 020 569 6867
Website: swazoom.nl/
Postadres: POSTBUS 12241, 1100 AE Amsterdam

Swazoom is een welzijnsorganisatie die alle kinderen en jongeren in Amsterdam Zuidoost goede ontwikkelkansen wil bieden. Swazoom verzorgt:

diverse vormen van opvang

voorscholen voor kinderen van 2 ½ tot 4 jaar

ouderbetrokkenheid

een educatief vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar

ontmoetingsactiviteiten voor volwassenen.

Locaties

Harriet Freezerstraat 119 b, 1103 JP Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend