Larros Support, weerbaarheidstrainingen

Larros Support biedt weerbaarheidstrainingen voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Doel is het vergroten van het zelfvertrouwen, leren opkomen voor jezelf en het leren omgaan met lastige situaties.
De trainig of coaching gebeurt in kleine groep of individueel.
  • Sta sterk training:
    de weerbaarheid van de deelnemers wordt vergroot door te werken aan hun lichaamshouding en lichaamstaal en door hun zelfvertrouwen te vergroten.
  • Durven & doen:
    voor kinderen een extra steuntje in de rug om te leren opkomen voor zichzelf, zichzelf te durven presenteren door toneelspellen en imrovisatieopdrachten te doen.

Larros verzorgt workshops tijdens ouderavonden of studieavonden over (internet)pesten.
Ook is een training in een groep mogelijk om het groepsproces te versterken.

Trainer: mevr. J. Broex.

Locaties

Bernabeuhof 26, 1098 VW Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend