Stichting Home Empowerment (SHE)

Stichting Home Empowerment (SHE) is gespecialiseerd in het bestrijden en terugdringen van huiselijk geweld.

SHE ondersteunt slachtoffers van huiselijk geweld die weggaan:
- bemiddeling bij tijdelijke crisisopvang
- financiën (spaarpotje maken, aanvraag uitkering)
- aangifte doen bij de politie.


SHE verzorgt, in samenwerking met advocaten, 1e lijns juridisch advies bij erfeniskwesties, huiselijk geweld, eerwraak achterlating, gedwongen huwelijken, mensenhandel en echtscheiding.

SHE helpt ook met bezwaarschriften op allerlei terrein.

 

Tenslotte biedt SHE 1e lijns informatie en advies over verblijfsrecht, aanvragen van een verblijfsdocument, de rechten en plichten van de vreemdeling. SHE beschikt over jarenlange ervaring over aanvraagprocedures verblijfsdocumenten.

 

De Nederlandse overheid is verplicht om aan de slachtoffers van mensenhandel opvang en bescherming te bieden, ook als zij illegaal zijn.

Openingstijden

SHE is 24 uur bereikbaar voor crisis gevallen.

Locaties

Derkinderenstraat 11, 1062 BG Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend