Stichting Nisa for Nisa

Doel:
De stichting streeft naar emancipatie van de niet-westerse vrouw. Deze emancipatie houdt in dat de vrouwen dezelfde toegang kunnen krijgen tot maatschappelijke zaken die andere mensen in onze Nederlandse maatschappij ook krijgen, zodat zij beter dan voorheen in staat zijn hun eigen leven als individu vorm te geven.

Doelgroep:
Vrouwen in Amsterdam West. De meeste vrouwen hebben zelf, of hun ouders, een niet-Nederlandse achtergrond. Zij komen bijvoorbeeld uit Marokko of Turkije, maar ook uit andere niet-westerse landen.

'Nisa for Nisa' betekent 'vrouwen voor vrouwen'.

Locaties

Huis van de Wijk / De Buurtzaak
Chris Lebeaustraat 4, 1962 DC Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend