Meisa: crisiscentrum voor meisjes (onderdeel van Levvel)


(Meisa = meisjes + samen) is een crisiscentrum voor meisjes in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar. Meisa is gevestigd op een beschermd adres in Amsterdam. De meisjes verblijven vier tot twaalf weken bij Meisa, waarbij er vanuit een veilige omgeving intensieve begeleiding geboden wordt aan zowel het meisje als haar ouders. Voor het residentiële aanbod (zorgprogramma crisisopvang voor meisjes) beschikt Meisa over zeven plekken of ‘bedden’. Onder bedden verstaan we in dit geval zowel overnachtingsplekken als ambulante hulpverlening. Het residentiële aanbod is altijd gekoppeld aan het zorgprogramma crisisinterventie. Tevens is er een bed beschikbaar voor acute opname van (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel uit Amsterdam. Meisa heeft  één bed vrij voor noodsituaties gedurende de nacht en in het weekend (noodbed).

 

Doelgroep: meisjes, 13 t/m 18 jaar, waarbij er sprake is van een acute crisissituatie waardoor de veiligheid vanuit de huidige (thuis) situatie niet langer gewaarborgd is. Daarnaast is er sprake van meisjes- specifieke problematiek (zoals seksueel misbruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag en meisjes die (vermoedelijk) of daadwerkelijk slachtoffer zijn van mensenhandel (loverboys) of in een afhankelijkheidsrelatie verkeren.

 

Aanmelding: Aanmeldteam Levvel.

Huidige locatie: Onbekend