Zusters van Moeder Theresa (Missionaries of Charity)


De zusters van Moeder Theresa helpen alcohol- en drugsverslaafden, eenzamen, geestelijk lichtbegaafden, zieken en al wie om andere redenen aan de rand van de maatschappij is komen te staan.
De zusters bieden open maaltijden, huisbezoek en vrouwenopvang.
Huidige locatie: Onbekend