Stichting Intercultureel Zorgconsulenten in Nederland (SIZIN)

Telefoon: 06 2425 1472
Website: www.sizin.nl
Postadres: Jan den Haenstraat 22 hs, 1055 WE Amsterdam

Stichting Intercultureel Zorgconsulenten in Nederland (SIZIN) behartigt de belangen van de allochtone gemeenschap in Nederland.

SIZIN doet dit o.a. door het geven van voorlichtingen en informatie in verschillende talen aan migranten en aan maatschappelijke instellingen en overheidsinstanties.

Conactpersoon: R. Topal.

Locaties

(uitsluitend na afspraak)
Louis Couperusstraat 25 hs, 1064 CA Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend