Johannes Wier Stichting (JWS) voor gezondheidszorg en mensenrechten

Telefoon: 020 334 6776 (Secretariaat)

De Johannes Wier Stichting (JWS)stelt zich ten doel de bevordering én naleving van mensenrechten in de zorg op de agenda te plaatsen en te houden. Het right to health vormt daarbij het uitgangspunt voor de activiteiten van de stichting.

JWS stimuleert en mobiliseert professionals in de zorg om de eerbiediging van het recht van een ieder op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid te bevorderen.

E- learning cursus Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
De e-learning cursus is bedoeld voor zorgverleners die te maken (kunnen) krijgen met ongedocumenteerde patiënten. Cursisten krijgen door middel van deze cursus inzicht in de wijze waarop de  toegang tot de zorg voor ongedocumenteerden in Nederland geregeld is. Daarnaast biedt de cursus handvatten voor zorgverlening aan ongedocumenteerden.


Thema dossiers
JWS heeft veel inhoudelijke en verwijsinformatie beschikbaar gesteld via haar website, bij de dossiers. O.a. ethische dilemma's in de ggz voor asielzoekers, honger- en dorststaking, recht op zorg van ongedocumenteerde vreemdelingen, zorg voor asielzoekers en vluchtelingen.
 

Locaties

Keizersgracht 177, 1016 DR Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend