Regeling Financiering Onverzekerbare Vreemdelingen

Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (onverzekerbare vreemdelingen) kunnen geen zorgverzekering afsluiten.

Toch kan medische hulp soms nodig zijn en moet deze worden verleend. Deze vreemdelingen moeten dan zelf de kosten betalen.
Is dit niet mogelijk, dan kan de zorgaanbieder een bijdrage vragen aan het Zorginstituut.

Op de website staat:

- op welke vreemdelingen de regeling van toepassing is
- voorwaarden voor tegemoetkoming in de kosten
- welke beroepsgroepen gebruik mogen maken van de regeling

- adressen van gecontracteerde zorgverleners (niet alle beroepsgroepen of leveranciers mogen zonder meer een beroep doen op de regeling)

- declaratie- en protocolformulieren.

 

NB: vanaf 1 januari 2017 wordt de regeling uitgevoerd door het CAK.

Huidige locatie: Onbekend