Lutherhof

Telefoon: 020 612 3772

De Lutherhof is de naam voor een Luthersche Stichting die het beheer voert over 66 woningen in een hof. De huidige Lutherhof is gelegen aan het Staringplein in Amsterdam Oud West.

De doelstelling van de Lutherhof is van oudsher het bieden van een beschermde woonomgeving aan ouderen of hen die hiervoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komen. Het bestuur geeft in zijn beleid invulling aan deze doelstelling.

Informatie-aanvraag: (schriftelijk) te richten aan het bestuur van de Lutherhof.

Locaties

Staringplein 9, 1054 VJ Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend