Stichting 12 Stappen Safe Houses

Binnen een Safe House wordt begeleiding gegeven met de focus op een clean leven opbouwen en reïntegratie in de samenleving.

 

Begeleiding wordt vormgegeven door:

 

- Groepsbegeleiding (aansluitend op een 12-stappen behandeling).

- Eén op één begeleiding.

- Het opzetten van een terugvalpreventieplan.

- Het leren van eigen verantwoording nemen.

- Het zoeken van betaald werk of vrijwilligerswerk.

- Het vinden van juiste scholing.

- Het eventueel herstellen van communicatie met familie.

- Het opzetten van een nieuw sociaal netwerk.

Locaties

Klaprozenweg 15 hs, 1032 KK Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend