Valpoli MC Slotervaart

MC Slotervaart kampt met een faillissement.

 

Een val(poli)kliniek is een afdeling in het ziekenhuis voor onderzoek naar de oorzaken van een val of herhaald vallen. Omdat de oorzaken van vallen heel divers zijn wordt de patiënt door een multidisciplinair team onderzocht:arts (meestal een klinisch geriater), verpleegkundige, fysiotherapeut en ergotherapeut. Hiervoor vindt een algeheel geriatrisch onderzoek plaats, wat meestal een dag of dagdeel duurt. Soms is aanvullend onderzoek nodig. Het doel van het onderzoek is het opsporen van behandelbare oorzaken van vallen, zodat gericht advies kan worden gegeven of een behandeling kan worden gestart. Vaak hoort daar ook een trainingsprogramma bij.

Mensen van 65 jaar of ouder die recent een of meerdere keren gevallen zijn kunnen door hun huisarts verwezen worden naar de val(poli)kliniek.

Locaties

afdeling Revalidatie
Louwesweg 6, 1066 EC Amsterdam
POSTBUS 90440, 1006 BK Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend