De Zoete Appel, voedingsvoorlichting & dieetadvisering aan kinderen, jongeren en volwassenen


De diëtisten van De Zoete Appel bieden voedingsvoorlichting en dieetadviezen aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Gespecialiseerd in:

Overgewicht en obesitas

Suikerziekte (Diabetes Mellitus)

Voeding bij COPD

Hart- en vaatziekten (hypercholesterolaemie en hypertentie)

Voeding bij Parkinson

Ondergewicht

Oncologie

Groepsbegeleiding

Aandacht voor gedragsverandering en leefstijl

Huidige locatie: Onbekend