AMC Audiologisch Centrum

Op het Audiologisch Centrum vindt met name gehooronderzoek plaats, maar taal/spraakonderzoek en gehoorrevalidatie nemen ook een belangrijke plaats in.

Locaties

Tweede verdieping van gebouw A
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend