Cordaan Jeugd

Telefoon: 020 630 6260 (Algemeen Cordaan Jeugd)
020 630 6262 (Zorgloket Cordaan Jeugd)

Cordaan Jeugd is specialist op het gebied van dagbesteding en ondersteuning in onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking.

- Op reguliere kinderdagopvang en basisscholen geeft Cordaan Jeugd individuele ondersteuning aan kinderen en leerkrachten.
- Op alle Amsterdamse scholen voor Speciaal Onderwijs (ZMLK: zeer moeilijk lerende kinderen) werken medewerkers van Cordaan Jeugd. Ze ondersteunen de kinderen die intensieve begeleiding nodig hebben.
- Cordaan Jeugd heeft twee kinderdienstencentra (KDC's), voor dagbesteding aan kinderen (3 t/m 18 jaar) die om verschillende redenen (nog) niet naar school kunnen.
- Er is een team Gezinsondersteuning, dat advies, verzorging en hulp biedt bij de opvoeding en verzorging van kinderen.
- In Logeerhuis Dunya kunnen kinderen met een meervoudige complexe beperking een weekend verblijven.
- Cordaan Jeugd biedt begeleiding en training aan jonge moeders die moeilijk leren.

Locaties

IJzerwerkerstraat 5 1 hoog, 1033 RJ Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend