Fysiotherapie, Oefentherapie Mensendieck en Cesar (valpreventie)


De oefen- of fysiotherapeut richt zich op houdings- en bewegingsproblemen die het dagelijks leven beïnvloeden. Op het gebied van valpreventie organiseren zij cursussen, geven begeleiding individueel in de praktijk en komen aan huis als het lopen en bewegen niet meer vanzelf gaat. Dit gebeurt aan de hand van een screening. Samen met de cliënt wordt er gewerkt aan conditie verbetering, balanstraining en oefeningen ter versterking van benodigde functies. De therapeuten hebben extra scholing gevolgd gericht op valpreventie, geriatrische zorg en/of complexe aandoeningen die het valrisico verhogen. Fysiotherapie en oefentherapie is gedeeltelijk opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Een aantal uren wordt vergoed vanuit het aanvullend pakket. Voor een bezoek aan de fysiotherapeut of oefentherapeut is geen verwijsbrief nodig.

Huidige locatie: Onbekend