Meldpunt Zorg en Woonoverlast

Is er een buurtbewoner die overlast veroorzaakt of waar u zich zorgen over maakt? Laat dit het Meldpunt Zorg en Woonoverlast weten. Zij helpen bij het tegengaan van  overlast in de buurt en bieden hulp aan mensen die zorg nodig hebben, maar dit zelf niet vragen.

U kunt (online of telefonisch) een melding doen over:

- (extreme) overlast door lawaai, stank, vervuiling of agressie, veroorzaakt door mensen in de buurt

- intimidatie in de buurt

- buurtbewoners die zorg nodig hebben maar dit niet krijgen

- buurtbewoners die verward overkomen

- vereenzaming, verwaarlozing of vervuiling van buurtbewoners

- signalen van afwijkend gedrag

- overlast door jongeren

Medewerkers van het Meldpunt onderzoeken de melding, geven advies en schakelen waar nodig de juiste hulp in. Zij werken samen met onder meer GGD, politie, woningcorporaties,  geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk dienstverlening en verslavingszorg.

Openingstijden

Bereikbaar: ma t/m vr 08.00-18.00 uur.

Huidige locatie: Onbekend