Volksbond - wijkzorg/ambulante begeleiding

Postadres: POSTBUS 94295, 1090 GG Amsterdam

De Volksbond biedt ambulante begeleiding aan kwetsbare volwassenen die zelfstandig wonen, maar ondersteuning nodig hebben om te kunnen functioneren.
Het gaat om mensen die verslaafd zijn of waren, ex-daklozen,
mensen met psychiatrische problemen of met een lichte verstandelijke beperking.

Ze krijgen praktische hulp aan huis, volledig afgestemd op hun persoonlijke hulpvraag en behoeften.

Contactpersoon voor Regio Noord/Westpoort/West/Nieuw-West: Jenny Maars.
Contactpersoon voor Regio Centrum/Oost/Zuid-Oost en Zuid: Jane Chintoe.

Huidige locatie: Onbekend