Opvangvoorziening Anton de Komplein

Het Anton de Komplein van HVO-Querido is zowel een opvangvoorziening met kortdurend verblijf, als een woonvoorziening voor langere tijd. In beide gevallen gaat het om dak- en thuislozen uit Amsterdam Zuidoost, waarbij veelal sprake is van langdurig harddruggebruik.

Locaties

Anton de Komplein 232, 1102 DR Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend