Stichting Eigenwijks


Eigenwijks is een organisatie van samenwerkende wijkbewoners in Amsterdam. De hoofddoelstelling is een bijdrage te leveren aan de verbetering van het woon- en leefklimaat in Nieuw-West.

Openingstijden

Huidige locatie: Onbekend