Johan Cruyff Foundation (Cruyff courts)

Een Cruyff Court is een moderne invulling van het oude trapveldje van vroeger dat vaak is opgeofferd voor verstedelijking en uitbreiding.

De kinderen uit de buurt krijgen een goede, veilige plek om te sporten. Door de samenwerking met de buurt, overheid, corporaties, scholen, sport- en voetbalverenigingen, en het lokale bedrijfsleven heeft het Cruyff Court ook een belangrijke sociale functie in de wijk.

In Amsterdam zijn er verschillende Cruyff Courts, de locaties zijn op de website te vinden.

Locaties

Olympisch Stadion 5, 1076 DE Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend