Loth en Rupert Advocaten

Telefoon: 020 820 2911
Fax: 020 820 2912

Gratis rechtshulpverlening voor minima. Specialisaties:

Strafrecht
Zedenzaken
Vreemdelingenrecht
Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
Asielrecht

Locaties

Singel 450, 1017 AV Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend