Vangnet MGGZ (GGD)

Telefoon: 020 555 5462
Fax: 020 799 8005
Postadres: POSTBUS 2200, 1000 CE Amsterdam

De afdeling Vangnet van de GGD bemoeit zich met Amsterdammers in een sociaal maatschappelijke of psychische crisis.

Vaak is de problematiek acuut. Soms bestaan de problemen al langer maar zijn ze niet eerder gesignaleerd. De reguliere hulpverlening kent de cliënt vaak niet of is de cliënt uit het oog verloren of kan nog geen adequate behandeling te bieden.

De cliënten hebben uiteenlopende problemen zoals verslaving, psychiatrische ziekten en gedragsstoornissen of een combinatie hiervan. Daarnaast zijn er vaak problemen met financiën en huisvesting.
Onderdeel van Vangnet is de afdeling Hygiënisch Woningtoezicht (HWT). Deze afdeling houdt zich bezig met klachten over hygiëne in de woonomgeving.

Locaties

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend