Humanitas Amsterdam en Diemen

In Amsterdam is zowel het Landelijk Bureau als de Afdeling Amsterdam gevestigd.
Humanitas is een humanistische vereniging die diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen verleent.
Humanitas Amsterdam is een professionele vrijwilligersorganisatie. Ruim driehonderd vrijwilligers geven Amsterdammers die het (even) niet alleen redden een steuntje in de rug, zodat zij hun leven zelf weer op kunnen pakken of hun situatie kunnen verbeteren.

Vriendschappelijk huisbezoek
Telefonisch huisbezoek
Chatproject Het luisterend oog
Telefooncirkel Zuid-oost
Steun bij verlies en rouw
Spreekuur ex-gedetineerden
Kindervakanties
Home-Start
Thuisadministratie
Ouderenclubwerk

 

Locaties

Sarphatistraat 4, 1017 WS Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend