Blijf Groep, Thuis in huiselijk geweld


Stichting Blijf Groep heeft ten doel: het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en uitbuiting in relaties. In het Oranje Huis zijn vormen van hulpverlening beschikbaar: er zijn units voor crisisopvang en begeleid wonen, naast informatie, advies en individuele en groepsbegeleiding.
 

Weerbaarheidstraining

Half gestructureerde, gesloten weerbaarheidsgroep ‘Sterk’ voor vrouwen vanaf 18 jaar met (huiselijk-) geweldservaringen, of incest- en/of seksueel misbruikervaring(en).

 

Praatgroep (samenwerking met welzijnsinstelling Dynamo)

Half gestructureerde, open praatgroep ‘Je bent niet de enige’ voor vrouwen vanaf 18 jaar die geestelijke en/of lichamelijke (seksuele) mishandeling hebben meegemaakt binnen een partnerrelatie.

Huidige locatie: Onbekend