Werkgroep Revief

Telefoon: 06 4798 8526
Website: revief.nl/

Revief is opgericht om lotgenotencontact te organiseren voor mensen die in hun kindertijd seksueel misbruikt zijn. Daarnaast behartigt Revief ook hen belangen. Revief draait 100% op de inzet van vrijwilligers. 
Revief organiseert dagen waarin lotgenotencontact voor mensen die als kind seksueel misbruikt zijn centraal staat.

Ook heeft Revief projecten om seksueel misbruik bespreekbaar te maken en zo  het taboe te doorbreken.

 

Hulp bij seksueel geweld: lotgenotencontact, belangenbehartiging.

 

Doelgroep: Mensen die als kind misbruikt zijn.

Aanmelding: via formulier op de website.

Huidige locatie: Onbekend