Stichting VPSG

Telefoon: 023 532 8222
Website: www.vpsg.nl

Algemene doelstelling en hulpverleningsaanbod
Het bieden van advies en ondersteuning aan vrouwen en mannen bij de verwerking van seksueel geweld. Speciale aandacht is er voor vragen rond zingeving en spiritualiteit. Ook biedt VPSG een luisterend oor aan naasten en verwanten. Verder begeleiden ze lotgenotengroepen en geven trainingen aan met name professionals en vrijwilligers in kerken. De hulpverlening bestaat uit telefonische hulp, advies en informatie, ondersteuning, individuele gesprekken, groepsgesprekken en e-mail counseling. Ook zijn er verdiepende themadagen voor lotgenoten en een tweewekelijkse groep waarin via yoga- en bewegingsoefeningen gewerkt wordt aan balans en kracht.

Indicaties
Levensbeschouwelijke hulp is beschikbaar voor vrouwen en mannen van elke achtergrond en neemt daarbij spiritualiteit serieus als mogelijke hulpbron bij het verwerkingsproces. De samenhang tussen geloof (godsdienst) en seksueel geweld krijgt bijzondere aandacht, evenals seksespecifieke problematiek die voortvloeit uit geloofsopvoeding.

Contra-indicaties
Geen dadertherapie.

Hulpverlening bij verwerking van seksueel geweldservaringen
Doel van de hulpverlening is een luisterend oor bieden om het eigen verhaal in een nieuw en hoopvol perspectief te plaatsen.

Mogelijkheden
Individuele gesprekken, contacten via e-mail en/of telefoon, groepsgesprekken.

Beperkingen
Geen daderbegeleiding.

Methodieken
Vrouwenhulpverlening, counseling, biografisch werken, creatieve werkvormen.

Diversen
Alleen vrouwelijke hulpverleners.

Verwijsinformatie
Werkgebied: provinciaal.
Doelgroep: volwassenen vanaf 18 jaar.
Bereikbaarheid: dinsdag en woensdag van 10.00 - 16.00 uur.
Aanmelding: telefonisch of per e-mail door cliënt(e) of verwijzer.
Wachtlijst: geen.

 

Praatgroep seksueel geweld

In september 2016 start een open, gestructureerde praat- en doe/bezinningsgroep voor vrouwen van 25 tot 65 jaar met incest-en/of seksueel geweldervaring in de kerk of daarbuiten.

Locaties

Nieuwe Groenmarkt 8, 2011 TW Haarlem
Huidige locatie: Onbekend