Stop it Now

Hulpverlening in geval van actuele seksuele kindermishandeling
De hulpverlening is gericht op de dader, de niet-misbruikende ouder en alle betrokkenen.

Doel is stoppen van het misbruik en hulp aan het gezin (dader en partner) en ondersteuning bij contact naar politie en jeugdhulpverlening.
 

Mogelijkheden
Hulp, advies en doorverwijzing.
 

Beperkingen
Omdat hulpverlening anoniem is wordt alleen direct ingegrepen (aangifte) als de beller hier zelf aan meewerkt (door bijvoorbeeld naam en adres te geven).


Diversen
Indien mogelijk wordt een verzoek om een vrouwelijke of mannelijke hulpverlener gehonoreerd.
 

Hulpverlening bij verwerking van seksueel geweldservaringen
Doel van de hulpverlening is alleen gericht op de naasten van de dader. Slachtoffers worden doorverwezen naar slachtofferhulp-instanties.
 

Mogelijkheden
Er wordt geluisterd en daarna doorverwezen.

Beperkingen
Er is geen specifieke deskundigheid aanwezig.


Methodieken
Systeemtheoretisch en gedragstherapeutisch.
 

Diversen
Indien mogelijk wordt een verzoek om een vrouwelijke of mannelijke hulpverlener gehonoreerd.


Verwijsinformatie
Werkgebied: landelijk.
Doelgroep: meisjes en jongens vanaf 16 jaar. Volwassenen.
Bereikbaarheid: maandag 9.00 - 12.00 uur / 13.00 - 17.00 uur, dinsdag 14.00 - 17.00 uur, woensdag 13.00 - 18.00 uur, donderdag 14.00 - 17.00 uur, vrijdag 14.00 - 17.00 uur.
Aanmelding: telefonisch of per email, via de cliënt zelf.
Wachtlijst: geen.
 

Lotgenotengroepen seksueel geweld (in samenwerking met de Waag)
Begeleiding van lotgenotengroepen voor partners, familie en naasten van personen die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen.

Locaties

Hooglandse Kerkgracht 17 J, 2312 HS Leiden
Huidige locatie: Onbekend