Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Telefoon: 020 798 3798 (professionals)
0800 2000 (gratis, 24/7)
Fax: 020 798 3790

Veilig Thuis is voortgekomen uit de fusie van de steunpunten Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.
 

Algemene doelstelling en hulpverleningsaanbod
Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis doorbreekt onveilige situaties en biedt perspectief, waardoor mensen weer toekomst hebben. Burgers en professionals kunnen advies vragen, of (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld melden. Men krijgt direct een hulpverlener aan de lijn die advies kan geven, kan doorverwijzen of zorgen dat er een onderzoek wordt verricht. Als wordt ingeschat dat de situatie onveilig is, zullen hulpverleners direct onderzoek doen en verdere hulp inzetten. De hulpverlening bestaat uit advies en informatie, individuele gesprekken en/of gezinsgesprekken, huisbezoek, crisisinterventie en is zowel telefonisch als online te bereiken. Veilig Thuis doet ook onderzoek en zet hulpverlening in, want het verleent zelf geen hulpverlening.

Indicaties
Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Hulpverlening in geval van actuele seksuele kindermishandeling
De hulpverlening is gericht op het slachtoffer, moeders, daders, de niet-misbruikende ouder en alle betrokkenen. Het doel is het stoppen van actuele seksuele kindermishandeling.

Mogelijkheden
Advies, interventie en doorverwijzen naar de juiste hulpverlening.
 

Diversen
Er wordt gewerkt volgens het meersporenbeleid en indien gewenst is keuze mogelijk voor een vrouwelijke of mannelijke hulpverlener.


Verwijsinformatie hulpverlening bij seksueel geweld
Werkgebied: regionaal.
Doelgroep: jongeren van 0 tot 18 jaar (en hun gezin) en volwassenen 18 tot 100 jaar.
Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Aanmelding: telefonisch, per e-mail, online via cliënt(e) of verwijzer.
Wachtlijst: bij spoedzaken geen, anders wisselend, 1 tot 8 weken.

Locaties

Valckenierstraat 5, 1018 XB Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend