Stop it Now


Stop it Now! biedt anoniem, vertrouwelijk en gratis telefonische hulp aan:

- mensen met seksuele gevoelens en/of gedrag t.o.v. minderjarigen,
- mensen die kinderporno hebben bekeken, gedownload of hiertoe neigen,
- naasten van bovenstaanden (partners, ouders, familie, vrienden, collega’s),
- professionals (leraren, opvoeders, huisartsen).

Stop it Now! is onderdeel van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) en werkt nauw samen met de Waag Nederland.


Hulp bij seksueel geweld: luisterend oor, telefonische advisering, doorverwijzing naar passende hulpverlening.

Doelgroep: mensen met seksuele gevoelens en/of gedrag tov minderjarigen, hun naasten, en professionals met vragen op dit gebied.

Lotgenotengroepen (in samenwerking met de Waag):
Begeleiding van lotgenotengroepen voor partners, familie en naasten van personen met seksuele gevoelens voor en/of gedrag naar minderjarigen (bijv. kinderporno bekeken of ontucht gepleegd).


 

Openingstijden

Email: contactformulier via de website.

Huidige locatie: Onbekend