Spoedeisende Psychiatrie (Stedelijke Crisisopvangruimte)


De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam biedt zorg aan mensen met acute problemen variërend van ernstige psychosociale problematiek tot zeer ernstige psychopathologie, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek.
Kerntaak is om op korte termijn psychiatrisch onderzoek uit te voeren op basis van specialistische diagnostische kennis met betrekking tot psychiatrische toestandsbeelden en psychosociale crises bij jeugdige en volwassen patiënten. Zo nodig wordt direct gestart met de behandeling.

 

De Spoedeisende Psychiatrie kent een aantal onderdelen:
 

Acute psychiatrie

Intensief Behandelteam Thuis (IBT)

Mobiel Crisisteam (MBT)

Openingstijden

Open zeven dagen per week, 24 uur per dag.

Huidige locatie: Onbekend