Tell me! Website voor en over kinderen in asielzoekerscentra

Telefoon: 0800 0432 (Kindertelefoon)

Op deze website vinden kinderen, ouders, professionals en geïnteresseerden informatie over alles wat belangrijk is in het leven van een kind in een asielzoekerscentrum. Het is de eerste website in Nederland die asielzoekerskinderen centraal stelt. Naast algemene informatie is er per azc specifieke informatie te vinden.
Kinderen kunnen via de site met elkaar in contact komen via het forum en via de chat vragen stellen aan deskundigen.

Huidige locatie: Onbekend