Amsterdamse slachtofferadvocaten

Een aantal Amsterdamse slachtofferadvocaten heeft samenwerkingsafspraken gemaakt met het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam. Slachtoffers van seksueel geweld die advies willen van een slachtofferadvocaat rondom de aangifte en/ of rechtsbijstand in de strafzaak, kunnen verwezen worden naar het gezamenlijke email-adres. Er wordt dan binnen 24 uur contact opgenomen met de cliënt.

Het eerste adviesgesprek is altijd gratis; slachtoffers van zedendelicten komen in beginsel ook daarna in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand.
 

Hulp bij seksuele geweld: juridisch advies en rechtsbijstand in procedures.
 

Doelgroep: slachtoffers van seksueel geweld die aangifte overwegen te doen of hebben gedaan.

Huidige locatie: Onbekend