Stichting Project Speak Now

Stichting Project Speak Now organiseert coaching, gespreksgroepen en events om het taboe rond seksueel misbruik/geweld te doorbreken. Zij stimuleren het gesprek hierover vanuit hun eigen ervaringsdeskundigheid.

Hulp bij seksueel geweld: Cursus zelfverdediging, lotgenotengroepen, Beat Your Comfort Zone en persoonlijke online coaching gegeven door ervaringsdeskundigen.

Doelgroep: lotgenoten van seksueel misbruik/geweld.

Aanmelding: per email of via de website.

Huidige locatie: Onbekend