Stop it Now

Telefoon: 0800 266 6436 (gratis)
Email: hulp@stopitnow.nl (kan ook anoniem)

Stop it Now! biedt anoniem, vertrouwelijk en gratis telefonische hulp aan:

- mensen met seksuele gevoelens voor minderjarigen,

- mensen die kinderporno hebben bekeken, gedownload of hiertoe neigen,

- naasten van bovenstaande (partners, ouders, familie, vrienden, collega’s et cetera),

- professionals (leraren, opvoeders, huisartsen et cetera).

 

Stop it Now! is onderdeel van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) en werkt nauw samen met de Waag Nederland.

Hulp bij seksueel geweld: telefonische advisering, doorverwijzing naar passende hulpverlening.

Doelgroep: mensen met seksuele gevoelens voor kinderen, daarnaast voor familieleden, andere omstanders en professionals

Aanmelding: telefonisch of per email.

Beperkingen
Omdat hulpverlening anoniem is wordt alleen direct ingegrepen (aangifte) als de beller hier zelf aan meewerkt (door bijvoorbeeld naam en adres te geven).


Diversen
Indien mogelijk wordt een verzoek om een vrouwelijke of mannelijke hulpverlener gehonoreerd.
 

Hulpverlening bij verwerking van seksueel geweldservaringen
Doel van de hulpverlening is alleen gericht op de naasten van de dader. Slachtoffers worden doorverwezen naar slachtofferhulp-instanties.
 

Mogelijkheden
Er wordt geluisterd en daarna doorverwezen.

Beperkingen
Er is geen specifieke deskundigheid aanwezig.


Methodieken
Systeemtheoretisch en gedragstherapeutisch.
 

Diversen
Indien mogelijk wordt een verzoek om een vrouwelijke of mannelijke hulpverlener gehonoreerd.


Verwijsinformatie
Werkgebied: landelijk.
Doelgroep: meisjes en jongens vanaf 16 jaar. Volwassenen.
Bereikbaarheid: maandag 9.00 - 12.00 uur / 13.00 - 17.00 uur, dinsdag 14.00 - 17.00 uur, woensdag 13.00 - 18.00 uur, donderdag 14.00 - 17.00 uur, vrijdag 14.00 - 17.00 uur.
Aanmelding: telefonisch of per email, via de cliënt zelf.
Wachtlijst: geen.
 

Lotgenotengroepen seksueel geweld (in samenwerking met de Waag)
Begeleiding van lotgenotengroepen voor partners, familie en naasten van personen die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen.

Openingstijden

Telefonisch bereikbaar:
- werkdagen 14.00-16.45 uur, woensdag 10.30-13.00 uur en 14.00-17.45 uur.

Locaties

Hooglandse Kerkgracht 17 J, 2312 HS Leiden
Huidige locatie: Onbekend