Wijzer Centrum voor diagnostiek en behandeling

Telefoon: 020 589 0042
Website: www.amsta.nl/

Algemene doelstelling en hulpverleningsaanbod
Wijzer richt zich op ondersteuning van mensen met een verstandelijke handicap en een ernstige vorm van gedrags- en/of psychiatrische problematiek in de regio Amsterdam en Diemen. Het doel is om aanvullend te zijn op de reguliere hulpverlening en daar waar een situatie is vastgelopen een extra aanbod te realiseren. Hulpverlening in geval van actuele seksuele kindermishandeling Behandeling kan geboden worden aan zowel het slachtoffer als aan de pleger. De behandeling die Wijzer biedt kan bestaan uit therapie en/of training. Deze zijn zowel afzonderlijk als in combinatie te volgen. Er zijn individuele behandelingen en behandelingen in groepsverband.

Mogelijkheden
Advies en informatie, individuele gesprekken, vaardigheidstraining, woonbegeleiding, psychodiagnostisch onderzoek ten aanzien van het seksueel misbruikgedrag, individuele therapie en groepstherapie.

Beperkingen
Wijzer biedt geen crisisopvang.

Indicaties
IQ ≥ 55

 

Contra-indicaties
Verslavingsproblematiek, psychische of psychiatrische problematiek op de voorgrond.


 

Hulpverlening bij verwerking van seksueel geweldservaringen
Traumabehandeling, verwerking en egoversterking.

Mogelijkheden
Advies en informatie, begeleiding kinderen, begeleiding ouders, gezinsgesprekken, gezinstherapie, groepsgesprekken, hometraining, huisbezoek, individuele gesprekken,  woonbegeleiding, psychodiagnostisch onderzoek ten aanzien van het seksueel misbruikgedrag, individuele therapie en groepstherapie, medicatie en vaardigheidstraining.


Methodieken
Systeem-theoretisch, rogeriaans, psychoanalytisch, gedragstherapeutisch, groepswerkprincipes, vrouwenhulpverlening (niet specifiek).

Diversen
Indien mogelijk wordt een verzoek om een vrouwelijke of mannelijke hulpverlener gehonoreerd.

Verwijsinformatie hulpverlening bij seksueel geweld
Werkgebied: stedelijk.
Doelgroep: kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking waarvoor door de complexe ondersteuningsvragen specialistische zorg nodig is.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur.
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur.
Aanmelding: telefonisch of per e-mail door cliënt(e) of verwijzer.
Wachtlijst: wisselend.

Locaties

Polderweg 2 - 4, 1093 KM Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend