Stichting VPSG

Telefoon: 023 532 8222
Website: www.vpsg.nl

De VPSG biedt advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving. Tevens biedt de VSPG een luisterend oor en levensbeschouwelijke hulp in de spreekkamer in Haarlem, via de telefoon of via e-mail. Ook organiseren ze trainingen voor kerkelijke professionals en groepen en themadagen voor lotgenoten.

 

Hulp bij seksueel geweld: Levensbeschouwelijke hulp is beschikbaar voor vrouwen en mannen van elke achtergrond en neemt daarbij spiritualiteit serieus als mogelijke hulpbron bij het verwerkingsproces. De samenhang tussen geloof (godsdienst) en seksueel geweld krijgt bijzondere aandacht, evenals sekse specifieke problematiek die voortvloeit uit geloofsopvoeding.

 

Doelgroep: volwassenen vanaf 18 jaar.

 

Aanmelding: telefonisch of per e-mail door cliënt(e) of verwijzer.

Openingstijden

Dinsdag en woensdag 10.00-16.00 uur aanwezig.

Locaties

Nieuwe Groenmarkt 8, 2011 TW Haarlem
Huidige locatie: Onbekend