Pinq (onderdeel van Levvel)

Telefoon: 088 054 7001
Postadres: POSTBUS 75450, 1070 AL Amsterdam

Pinq is een specialistisch behandelcentrum voor meisjes die vermoedelijk of daadwerkelijk slachtoffer zijn van mensenhandel (loverboys) of in een afhankelijkheidsrelatie verkeren.

Uniek aan Pinq is dat elk meisje een integraal dagprogramma volgt dat bij haar past, waarbij samenleven, onderwijs, sport, yoga, behandeling (therapie) en begeleiding naadloos in elkaar overgaan en elkaar versterken. Bij meisjes die in aanmerking komen voor Pinq is er sprake van ernstige meervoudige problematiek. Ze kunnen (tijdelijk) niet thuis wonen, omdat de gezinssituatie problematisch is of de veiligheid en ontwikkeling ernstig worden bedreigd. Bij geen goede hulpverlening, is het risico op herhaling van slachtofferschap of terugval naar een verkeerd netwerk groot.

Hulp bij seksueel geweld: bescherming, therapie, begeleiding en veiligheid en gezinshulp.

Doelgroep: meisjes tussen 12 en 18 jaar.

Aanmelding: telefonisch 020-5400512, via email: aanmeldingen@levvel.nl of via het contactformulier op de website.

Huidige locatie: Onbekend