A Team

Telefoon: 06 4086 1026 (Projectcoördinator A Team)

Het A Team is een multidisciplinair team van De Opvoedpoli/Care Express, Altra jeugd- en opvoedhulp, GGZinGeest en Jeugdsbescherming voor gezinnen met zeer complexe problemen en veiligheidsrisico’s. Het team gaat naar het gezin toe, kijkt met open blik naar wat nodig is en biedt zeer intensieve hulp.

Een kind uithuisplaatsen is een allerlaatste redmiddel. Alle deskundigen zijn het erover eens dat uithuisplaatsing een pijnlijk en traumatisch proces is voor alle betrokkenen. Daarom zet het A Team alles op alles om te voorkomen dat het zover komt. Hoe? Door tijdig de juiste, intensieve hulp te bieden. Door de gezinspatronen en systeemproblematiek te (h)erkennen, te analyseren en een plan op te stellen om het chronische karakter van de problemen te doorbreken. En door dat net zo lang vol te houden als nodig is
 

Het A Team kan starten op basis van een doorverwijzing van het lokale team of Jeugdbescherming of soortgelijke partijen. Het A Team is actief in groot Amsterdam.


Projectcoördinator A Team: Marieke Schonenberg.

Huidige locatie: Onbekend