Arkin Zorgtoeleiding

Zorgtoeleiding van Arkin is voor het screenen en zo nodig naar zorg
toe leiden van mensen die niet zelf om zorg vragen waarbij er een vermoeden is van psychiatrische en/of verslavingsproblematiek die in beeld komen vanwege:

- overlast

- ongerustheid

- niet-pluis-gevoel

- dak- en thuisloosheid

- zorgmijdend gedrag

 

Zorgtoeleiding werkt laagdrempelig, op locatie en outreachend. Activiteiten zijn:

- Consultatie en advies

- Screenen, diagnosticeren

- Toeleiden naar zorg

- Voorlichting en deskundigheidsbevordering


Zorgtoeleiding is aanwezig bij alle relevante overleggen in de wijk en op stedelijk niveau, waar personen met zorgwekkend gedrag in beeld komen.

Zorgtoeleiding is er voor alle mogelijke doelgroepen en problemen.

Locaties

POSTBUS 75848, 1070 AV Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend